سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان مشکلات ادراری

مشکلات ادراری اعم از تکرر ‌ادرار، شب‌ ادراری، عفونتهای ادراری، تکرر ادراری در شب، بی‌اختیاری‌های ادرار از مشکلات شایع اورولوژی است که در همه گروه‌ها، مردان، زنان و کودکان و در همه سنین دیده می‌شود.
تشخیص و درمان مشکلات ادراری مرکز اورولوژی مهراد