سفید سازی با لیزر مونالیزا سبب سفید شدن لابیاهای تیره، شل و افتاده میشود و پوست تیره سفیدتر میگردد.

 

 لیزر مونالیزا،یک سیستم لیزری غیر جراحی واژن است.در این روش لیزر به صورت پالس های بسیار کوچکی به سطح واژن و عمق آن برای CO2 تحریک مخاط و بافت واژن تابانده میشود.این روش در زمانی بسیار کوتاه انجام می شود و حداکثر 15 دقیقه طول میکشد.سفید کردن واژن با لیزر مونالیزا ،یک درمان موقتی نیست بلکه این روش بافتهای تیره را برای همیشه از روی پوست حذف می کند.