سفیدسازی واژن

 سفید سازی با لیزر مونالیزا سبب سفید شدن لابیاهای تیره، شل و افتاده میشود و پوست تیره سفیدتر میگردد.
سفیدسازی واژن مرکز اورولوژی مهراد