تشخیص و درمان اختلال ارگاسم در بانوان

اختلال در ارگاسم نوعی بیماری است و  هنگامی رخ می دهد که کسی در رسیدن به ارگاسم مشکل دارد و این مساله حتی در موارد تحریک جنسی نیز رخ می دهد.
تشخیص و درمان ارگاسم مرکز اورولوژی مهراد