چکاپ خانم‌ها بعد از یائسگی

خانم ها بعد از حاملگی ها و زایمان های متعدد و شروع سن یائسگی با مشکلات ادراری عدیده ای مواجه می شوند.
چکاپ خانم‌ها بعد از یائسگی مرکز اورولوژی مهراد