تشخیص عفونت سیستم ادراری کلینیک اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان عفونت پروستات

التهاب و عفونت پروستات می تواند حاد یا مزمن باشد و در هر سنی مردان را مبتلا سازد.
عفونت پروستات مرکز اورولوژی مهراد