سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

سیستوسکوپی

سیستوسکوپی روش معاينه خاصی است که به متخصص اورولوژی امكان می‌دهد مثانه و مجرایی را که جریان ادرار را از بدن خارج می‌کند بررسی کند. در این روش، یک لوله باریک (سیستوسکوپ) به همراه یک لنز وارد مجرای ادرار شده به سمت مثانه هدایت می‌شود.
سیستوسکوپی مرکز اورولوژی مهراد