تشخیص عفونت سیستم ادراری کلینیک اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان عفونت ادراری مکرر

عفونت ادراری مکرر در هر سنی ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، اما شیوع آن در خانم ها بیشتر است.
عفونت ادراری مکرر مرکز ارولوژی مهراد