چکاپ اورولوژی در حاملگی

چکاپ های دوران بارداری به سلامت شما و فرزندتان در حاملگی کمک می کند. به این مراقبت ها، مراقبت های پریناتال یا مراقبت های دوران بارداری گفته می شود.
چکاپ اورولوژی در حاملگی مرکز اورولوژی مهراد