سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان شب ادراری

یکی از شایع ترین مشکلات کودکان شب ادراری می‌باشد که اغلب به شکل فامیلیال است، و در اکثر بچه‌ها تا سن مدرسه بهبود می یابند.
تشخیص و درمان شب ادراری مرکز اورولوژی مهراد