پروتز آلت تناسلی مرکز اورولوژی مهراد

چکاپ آقایان

آقایان بالای ۴۰ سال، هر ساله باید آزمایش PSA جهت بررسی وجود سرطان پروستات و همچنین دیگر آزمایش های مربوط به چکاپ آقایان را انجام دهند.
چکاپ آقایان مرکز اورولوژی مهراد