خدمات درمانی ناتوانی جنسی بانوان

اختلال عملکرد جنسی یک مشکل شایع در میان زنان است که تقریباً نیمی از زنان با مشکلات مداوم در رابطه جنسی، مانند میل جنسی کم و یا عدم میل جنسی، مشکل رسیدن به ارگاسم یا درد در حین رابطه روبرو هستند.
خدمات درمانی ناتوانی جنسی بانوان