سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان مثانه عصبی (مثانه نوروژنیک)

چه بیماری‌هایی سبب بروز مثانه نوروژنیک در فرد می‌شود؟ آیا می‌دانید مثانه نوروژنیک چیست؟ چه عواملی در بروز این عارضه نقش دارند؟ و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟ آیا جراحی‌های اخیر موفقیت آمیز بوده‌اند؟
تشخیص و درمان مثانه عصبی مرکز اورولوژی مهراد