سونوگرافی مثانه مرکز اورولوژی مهراد

تشخیص و درمان انسداد مجاری ادرار

انسداد مجاری ادرار، بسته شدن یک یا هر دو لوله‌ای (حالب) است که ادرار را از کلیه به مثانه انتقال می‌دهند.