لایو هفتگی دکتر مهری مهراد | مثانه عصبی یا نوروژنیک

هرگونه اختلال در عملکرد سیستم عصبی مثانه باعث می‌شود دفع ادرار به درستی و در زمان مناسب صورت نگیرد. این اختلال مثانه نوروژنیک یا مثانه عصبی نامیده می‌شود که به دو شکل بروز می‌کند.
مثانه عضوی عضلانی است که وظیفه نگهداری ادرار و انتقال آن به مجرای ادرار را بر عهده دارد. به طور معمول ورود حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سی سی ادرار به مثانه کافی است تا این عضو فرمان تخلیه را برای مغز صادر کند. می‌دانیم که سیستم عصبی بدن در ایجاد احساس پر شدن مثانه و همچنین احساس نیاز به دفع ادرار نقش قابل توجهی دارد و هر گونه اختلال در عملکرد مثانه و سیستم عصبی، می‌تواند جسم و زندگی طبیعی فرد را با مشکلات فراوانی مواجه کند.
⬅️ اطلاعات بیشتر: https://mehradodc.com/?p=667