نوار سیستومتری چیست؟

سیستومتری یا سیستومتروگرام  میزان عملکرد مثانه را اندازه گیری می کند. سیستومتری به تشخیص مشکلات مربوط به کنترل ادرار کمک می کند. این مشکلات می تواند بی اختیاری، مشکل تخلیه مثانه، مثانه بیش فعال، انسداد یا عفونت های مکرر باشد.

سیستومتری برای اندازه گیری میزان ادرار در مثانه استفاده می شود. همچنین فشار داخل مثانه را اندازه گیری می کند و هنگامی که بیمار تمایل به ادرار دارد چقدر پر است.

برای سیستومتری یا نوار مثانه چه کاری باید انجام داد؟

هیچ چیز خاصی برای آماده شدن برای این آزمایش لازم نیست. از برخی افراد خواسته می شود قبل از آزمایش داروی خاصی را قطع کنند. گاهی اوقات قبل از شروع آنتی بیوتیک تجویز می شود. این کار برای جلوگیری از عفونت انجام می شود.

نوار مثانه سیستومتری

شیوه انجام سیستومتری

قبل از آزمایش از بیمار خواسته می شود تا جایی که می تواند مثانه خود را خالی کند. یک لوله نرم کوچک (که کاتتر نامیده می شود) در مجرای ادرار قرار می گیرد تا زمانی که به مثانه برسد. سوند اجازه می دهد مثانه به طور کامل تخلیه شود. همچنین برای اندازه گیری میزان ادرار باقی مانده در مثانه پس از خارج شدن استفاده می شود. همچنین قدرت مثانه را با ضبط فشار اندازه گیری می کند.

کاتتر کوچک دیگری به اندازه یک رشته ماکارونی نرم، در راست روده قرار می گیرد. از این کاتتر برای اندازه گیری فشار خارج از مثانه در شکم استفاده می شود.

سپس مثانه به آرامی با مایع (معمولاً آب استریل ، نمک استریل یا مایع استریل) پر می شود. این مایع شامل رنگی است که در اشعه ایکس دیده می شود. از بیمار خواسته می شود آنچه را در مثانه خود احساس می کنید توصیف کند.

وقتی بیمار احساس مثانه پر می کند و باید ادرار کند، این کار را در توالت مخصوص انجام می دهید. بیمار در حالی که کاتترها و سنسورهای ویژه را در بدن دارد به توالت می رود. این به پزشک اجازه می دهد فشار را هنگام ادرار کردن اندازه گیری کند.

حدود یک روز پس از آزمایش، برخی از افراد هنگام دفع ادرار احساس سوزش یا درد (سوزش ادرار) می‌کنند که این برطرف خواهد شد اما اگر همچنان خون را در ادرار مشاهده شد باید با پزشک در میان گذاشت.