خدمات درمانی ناتوانی جنسی آقایان

ناتوانی جنسی در مردان در مردانی که  میل جنسی آنها کاهش پیدا کرده است و یا اینکه به طور کامل وجود ندارد و  با وجود تحریک ذهنی توانایی رسیدن به نعوظ در آلت تناسلی آنها وجود ندارد و به همین دلیل نمی توانند رابطه جنسی موفقی داشته باشند، ناتوانی جنسی وجود دارد در تمامی مردان […]

مشاوره جنسی

امروزه مسئله رضایت مندی جنسی موضوع مهمی تلقی می شود چه بسا زندگی ها و خانواده ها ی زیادی به علت عدم آگاهی از مسائل جنسی و عدم آگاهی اینکه به چه کسی و به چه چزشکی مراجعه کنند از هم پاشده شده است. آموزش جنسی به خانم ها از دوران نوجوانی و سپس در […]

مشاوره قبل از ازدواج

در برخی پژوهش های معدود که در ایران انجام شده است عامل ۴۰ درصد طلاق‌ها، عدم رضایت جنسی عنوان شده است. بنابراین آیا به نظر شما لازم نیست در جهت آموزشی جنسی خانواده ها از جمله زوجین جوان و جلوگیری از تبعات اجتماعی بعدی طلاق اقدام عاجبلی صورت پذیرد؟ درحالی که به راحتی میتوان با […]