اثربخشی تزریق بوتاکس در مثانه

این تزریق برای درمان بی اختیاری ادرار ناشی از مثانه بیش فعال انجام می‌شود. با هم به توضیحات فردی که این تزریق را انجام داده گوش می‌کنیم.