لایو هفتگی | مشکلات اورولوژی آقایان

مشکلات اورولوژی آقایان بعد از میان سالی چیست؟

عوارض اورولوژیکی میانسالی در آقایان شامل مشکلات پروستات و مشکلات پس از جراحی پروستات است. غده پروستات غده ای است که در همه آقایان وجود دارد ولی بعد از سن 35 سالگی بزرگتر می شود و ایجاد عارضه می کند.

آقایان بالای ۴۰ سال، هر ساله باید آزمایش PSA جهت بررسی وجود سرطان پروستات و همچنین دیگر آزمایش های مربوط به چکاپ آقایان را انجام دهند.