ویدیو | توضیحات خانم دکتر مهراد پیرامون مشکلات مثانه

توضیحات دکتر مهری مهراد پیرامون مشکلات مثانه در برنامه تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم»