لایو هفتگی | پرسش و پاسخ پزشکی

در لایو این هفته، خانم دکتر مهری مهراد به سوالات مخاطبین در حوزه اورولوژی پاسخ دادند.