برنامه رادیویی ساختمان پزشکان: اورولوژیک در دیابتی‌ها

برنامه رادیویی ساختمان پزشکان با حضور دکتر مهری مهراد (۲۳ آبان ۱۴۰۲) با موضوع عوارض اورولوژیک در دیابتی‌ها

در آپارات ببینید: