وبینار مشترک انجمن بین المللی نورویورولوژی(INUS) و انجمن اورولوژی ایران (IUA)

در بیست و چهارمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، جلسه مشترک بین انجمن بین المللی نورویورولوژی(INUS) و انجمن اورولوژی ایران (IUA) بصورت وبینار پنجشنبه 6 خردادماه (27 MDY 2021) ساعت 3 بعد ازظهر برگزار می شود.

مسئول و گرداننده این پنل خانم دکتر مهری مهراد (نماینده انجمن بین المللی نورویورولوژی در ایران) است.

در این پنل پروفسور هلموت (رئیس انجمن بین المللی نورویورولوژی /INUS)، دکتر پروفسور علیرضا زالی، دکتر مهری مهراد، پروفسور مارسیو از کشور برزیل و  پروفسور کنستانتین از کشور یونان سخنرانی خواهند داشت.