لایو هفتگی | واژینسموس

واژینیسموس (Vaginismus) هنگامی است که عضلات واژن هنگام وارد شدن چیزی به داخل آن منقبض می شوند یا اسپاسم می‌کند. انقباضات می توانند از رابطه جنسی جلوگیری کرده یا آن را بسیار دردناک کنند.

دو نوع اصلی از واژینیسموس وجود دارد.

  • واژینیسموس اولیه: وقتی دخول واژن هرگز حاصل نشده باشد
  • واژینیسموس ثانویه: هنگامی که یک بار دخول واژن حاصل شد، اما دیگر امکان پذیر نیست، به طور کلی به علت عواملی مانند جراحی زنان ، ضربه یا پرتودرمانی است. به این نوع واژینیسموس اکتسابی نیز نامیده می شود.

برخی از زنان پس از یائسگی دچار واژنیسموس می شوند. وقتی سطح استروژن کاهش می یابد، کمبود روغن و قابلیت ارتجاعی واژن رابطه را دردناک ، استرس زا یا غیرممکن می کند. این می تواند منجر به واژینیسموس در برخی از زنان شود.