ویدئو | توضیحات دکتر مهراد در مورد بیماری مننگوسل و میلومننگوسل

مننگومیلوسل به معنی بیرون زدگی ریشه های عصبی نخاع همراه با پرده اطراف آن از پشت مهره است.به آن میلومننگوسل هم میگویند.

مننگومیلوسل یک ناهنجاری مادرزادی است که در آن حلقه استخوانی که به طور طبیعی دور تا دور نخاع را فرا گرفته است در قسمت پشت به خوبی تشکیل نشده و باز می ماند. نتیجه اینست که ریشه های عصبی نخاع همرا با پرده ایکه به طور طبیعی در اطراف آنها قرار داشته و به آن مننژ میگویند از این نقص استخوانی بیرون می زند.در واقع یک نوع فتق ریشه های عصبی نخاع و پرده اطراف آن به بیرون است.