افتتاح دپارتمان نورویورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دپارتمان نورویورولوژی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.
با صدور ابلاغی از سوی ریاست مرکزمرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خانم دکتر مهری مهراد به عنوان مسئول دپارتمان نورویورولوژی منصوب شد.
از اهداف این دپارتمان، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، برگزاری وبینارها و کنگره های بین المللی و تربیت پژوهشگران وپزشکان در این حیطه است.
منبع:
سایت مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی