لایو هفتگی |‌ اسپاینا بیفیدا و مننگوسل

مهره‌شکاف / اسپاینا بیفیدا (Spina bifida) زمانی اتفاق می افتد که ستون فقرات و نخاع نوزاد در رحم به درستی رشد نمی‌کند و باعث ایجاد شکاف در ستون فقرات می‌شود. اسپاینا بیفیدا نوعی نقص لوله عصبی است، لوله عصبی ساختاری است که در نهایت به مغز و نخاع نوزاد تبدیل می‌شود. در این ویدئو دکتر مهری مهراد پیرامون این نقیصه و مشکل مننگوسل توضیح می‌دهند.