مجوزها و گواهینامه‌ها

کلینیک اورولوژی مهراد تنها مرکز اورولوژی ایران است که موفق به کسب چندین مجوز ایزو شده است.

مجوز ایزو ۹۰۰۱

مجوز ایزو ۱۰۰۰۴