تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک ۱۰۰، واحد ۱۰۲
روزهای زوج از ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۰۰

در حال حاضر بیماران شیرخوارگاه آمنه توسط خانم دکتر با تعیین وقت قبلی بصورت رایگان ویزیت میشوند.

در حال حاضر بیماران مننگوسل توسط خانم دکتر با تعیین وقت قبلی بصورت رایگان ویزیت میشوند.